Giełda rzeczy nowych i używanych

 

Nowe wymagania dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nowe wymagania dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dnia 13 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie w zmienionej wersji Dyrektywa Parlamentu… Więcej

Przygotowanie do zatrudnienia w służbie zdrowia obcokrajowców.

Przygotowanie do zatrudnienia w służbie zdrowia obcokrajowców. Minister Zdrowia określił wymagania dla pielęgniarek i położnych z obszaru nie tylko UE, ale… Więcej

Rząd RP ustanowił pełnomocnika do spraw wydobycia gazu łupkowego oraz innych węglowodorów.

Rząd RP ustanowił pełnomocnika do spraw wydobycia gazu łupkowego oraz innych węglowodorów. Pełnomocnikiem Rządu do spraw wydobycia gazu łupkowego będzie… Więcej

Poziomy recyklingu odpadów biodegradowalnych 2012-2020

W czerwcu 2012 r. ustanowiono poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych… Więcej

Maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

Maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 wynosi: 1) 150 złotych dla osób ubiegających się o… Więcej

Reklama